Zielonogórski Portal Internetowy

BHPEX Sp. z o.o.
ul. Ko¿uchowska 10a
65-364 Zielona Góra
NIP: 9292036758
REGON: 385876774
KRS: 0000836650
tel. 68 411 40 00